Sơ đồ mặt bằng căn hộ Le Grand jardin

Gồm 9 tòa tháp cao 15 tầng và 1 tầng hầm nối đế

10 căn trên 1 sàn có diện tích từ 76,20-98,35m2

10 căn trên 1 sàn có diện tích từ 76,20-98,35m2

10 căn trên 1 sàn có diện tích từ 50,57-106,40m2

10 căn trên 1 sàn có diện tích từ 50,57-106,40m2

Mặt bằng thiết kế căn hộ Le Grand jardin

Diện tích 98,35m2 thiết kế 3 phòng ngủ 3 ban công & 2 phòng tắm ( Căn góc )

Diện tích 85m2 thiết kế 3 phòng ngủ 3 ban công & 2 phòng tắm

Diện tích 76,20m2 thiết kế 2 phòng ngủ + 2 ban công & 2 phòng tắm

Diện tích 65,83m2 thiết kế 2 phòng ngủ + 1 ban công & 2 phòng tắm

Diện tích 63.63m2 thiết kế 2 phòng ngủ + 1 ban công & 2 phòng tắm ( căn góc )

Diện tích 106,40m2 thiết kế 3 phòng ngủ + 3 ban công & 2 phòng tắm

Diện tích 53,95m2 thiết kế 2 phòng ngủ 2 ban công & 2 phòng tắm ( Căn góc )

phối cảnh căn hộ 85m2 3 phòng ngủ

Diện tích 85m2 thiết kế 3 phòng ngủ 3 ban công & 2 phòng tắm

phối cảnh căn hộ góc 98m2 3 phòng ngủ

Diện tích 85m2 thiết kế 3 phòng ngủ 3 ban công & 2 phòng tắm